O Fyzio MK

PhDr. Kristýna Schwarzová

O mně


Své studium jsem započala v Plzni, kde jsem absolvovala bakalářské studium na Fakultě zdravotnických studií. Následně jsem pokračovala magisterským studiem na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Během studia jsem sbírala své praktické zkušenosti v nestátním zdravotnické zařízení v Praze. Po dokončení studia jsem se vrátila ke svému rodnému městu a momentálně pracuji na soukromé rehabilitační klinice v Klatovech.

Za svoji praxi jsem se setkala s pacienty každého věku s mnoha různými diagnózami. Ve své praxi využívám a kombinuji mnoho vědecky podložených konceptů a metod fyzioterapie. Ve své léčbě se zaměřuji především na hledání pravé příčiny a podstaty bolesti u klienta.

Vzdělání


2015 - 2018

Bakalářské studium v oboru fyzioterapie (Západočeská univerzita v Plzni, FZS)
Bakalářská práce: Fyzioterapie u predilekce hlavy kojenců

2018 - 2021

Magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze
Diplomová práce: Kineziofóbie, její prediktory a souvislosti u vybraných chronických onemocnění

Praxe, Workshopy a Kurzy

Klinické praxe v rámci studia a pracovní zkušenosti


2021 - současnost - fyzio P (Soukromá rehabilitační klinika, Klatovy)
2019 - 2021 IPREA – Institut preventivní rehabilitace Praha
2017 - 2018 Dětská rehabilitace a Centrum vývojové péče, FN Lochotín
2017 - 2017 Nemocnice u Sv. Jiří
2017 - 2017 FN Lochotín - 1. Interní klinika
2017 - 2017 MN Plzeň, Privamed a.s.
2017 - 2017 Rehabilitační nemocnice Beroun
2017 - 2017 Františkovy lázně
2017 - 2017 Rehabilitační centrum - Ambulantní rehabilitační centrum PhDr. Ilona Zahradnická
2016 - 2016 Fakultní nemocnice Lochotín - Kardiochirurgie
2016 - 2016 Fakultní nemocnice Bory - RHC
2016 - 2016 Fakultní nemocnice Lochotín - KOPTÚ


Kurzy a workshopy


2017
Kineziotaping I.
Kurz spirální stabilizace páteře - 1A + 1B

2018
DNS kurz pro instruktory dětských sportovních kroužků

2019
Funkční testování a trénink ve fyzioterapii

2020
Praktická podiatrie se systémy Vasyli Medical a FOOTWave
Dětská noha - podologie a fyzioterapie
Praktická podiatrie, úprava ortopedických stélek
Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie

2021
Certifikovaný kurz MZČR - Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty
Mobilizace v kontextu svalových řetězců
Myofasciální trigger pointy
Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu
Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu
Aktivní odraz, sportovní obuv
Noha - diagnostika a korekce
Poporodní rehabilitace systémem POSTNATAL®
Trénink svalů pánevního dna - PFMT
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře (úroveň A)
Mobilizace žeber - myofasciální řetězce

2022
Aplikace Bowenovy techniky při fyzioterapii hlezenního kloubu
Moderní operativa a fyziotrénink krční a bederní páteře
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře (úroveň B)
Certifikovaný kurz MZČR – Funkční diagnostika nohy, její aktivní kinezioterapie a individuální korekce
Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi

Chcete se rovnou objednat?