Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajůUděluji tímto výslovný souhlas společnosti FyzioMK - Provozovna: Pod Všemi svatými 432/22, Plzeň, 30100. Mgr. Kristýna Schwarzová, IČO: 09460098, se sídlem Polní 955/3, Rokycany 33701, Mgr. Michaela Spilková, IČO: 11672234, se sídlem Plzeňská 615, Vejprnice 330 27, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Společnost
 • Kontaktní email
 • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či objednávky.

FyzioMK s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či objednávkou ubytování po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@fyziomk.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

  • Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.