O Fyzio MK

Mgr. Michaela Spilková

O mně


Bakalářské studium v oboru fyzioterapie jsem absolvovala na Fakultě zdravotnických studií v Plzni. Po dokončení studia jsem začala pracovat na soukromé rehabilitační klinice v Klatovech a zároveň pokračovala ve studiu magisterského oboru fyzioterapie v Bratislavě na Slovenské zdravotnické univerzitě.

V ordinaci mi projde pod rukami celá škála klientů s různými diagnózami, primárně se však zaměřuji na diagnostiku a terapii nohy, včetně individuální úpravy ortopedických stélek a funkční poruchy pohybového aparátu dětí (přibližně od 2 let věku) a dospělých.


Vzdělání


2015 - 2018

Bakalářské studium v oboru fyzioterapie (Západočeská univerzita v Plzni, FZS)
Bakalářská práce: Manipulace s dítětem v kojeneckém věku

2018 - 2021

Magisterské studium v oboru fyzioterapie (Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, FOaZOŠ)
Diplomová práce: Vliv posturálního zatížení začátku školní docházky na hrubou motoriku dětí

Praxe, Workshopy a Kurzy

Klinické praxe v rámci studia a pracovní zkušenosti


2018 - současnost - fyzio P (Soukromá rehabilitační klinika, Klatovy)
2017 - 2018 Dětská rehabilitace a Centrum vývojové péče, FN Lochotín
2017 - 2017 Nemocnice u Sv. Jiří
2017 - 2017 FN Lochotín - 1. Interní klinika
2017 - 2017 MN Plzeň, Privamed a.s.
2017 - 2017 Rehabilitační nemocnice Beroun
2017 - 2017 Františkovy lázně
2017 - 2017 Rehabilitační centrum - TJ Lokomotiva Plzeň
2016 - 2016 Fakultní nemocnice Lochotín - Kardiochirurgie
2016 - 2016 Fakultní nemocnice Bory - RHC
2016 - 2016 Fakultní nemocnice Lochotín - KOPTÚ


Kurzy a workshopy


2017
Kineziotaping I.
Kurz spirální stabilizace páteře - 1A + 1B

2018
DNS kurz pro instruktory dětských sportovních kroužků
Trénink svalů pánevního dna - PFMT
Fit po porodu
Fit v těhotenství
Funkční testování a trénink ve fyzioterapii
Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu
Moderní operativa a fyzioterapie ramenního kloubu
Aktivní odraz, sportovní obuv
Certifikovaný kurz MZČR - Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

2019
Jóga pro děti s vadným držením těla
Noha - diagnostika a korekce
Tajemství pánevního dna pohledem západu i východu I.
Moderní operativa a fyzioterapie krční páteře
Moderní operativa a fyzioterapie bederní páteře
Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých
Dětská noha - podologie a fyzioterapie
Kurz baňkování

2020
Teorie a terapie funkčních poruch
Funkční trénink dětí a dospívajících
Praktická podiatrie, úprava ortopedických stélek
Aplikovaná podiatrie v rámci odborné praxe

2021
Certifikovaný kurz MZČR - Funkční diagnostika nohy, její aktivní kinezioterapie a individuální korekce
Poporodní rehabilitace systémem POSTNATAL®
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře (úroveň A)
Mobilizace žeber - myofasciální řetězce

2022
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře (úroveň B)
Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi

Chcete se rovnou objednat?