Novinky/Články

Články obsažené v této sekci mají pouze informační charakter. Slouží pouze k rozšíření Vašich obecných znalostí a v žádném případě nenahrazují vyšetření odborníkem. Veškeré Vaše kroky konzultujte s Vaším ošetřujícím fyzioterapeutem či lékařem.


24
Leden

Prakticky každou návštěvu/kontrolu vždy končím se slovy “a kdyby se Vám něco nezdálo, raději hned volejte, můžeme to probr....