Connected successfully
Fyzio MK Blog
28.
Duben
Žebra a jejich blokády

V návaznosti na minulé téma, by se hodilo otevřít jednu konkrétní související kapitolu a to ŽEBRA.
Ve stručnosti co do anatomie, máme celkem 12 párů žeber (stejně tak 12 hrudních obratlů). Jejich odlišnost spočívá hlavně ve způsobu napojení na přední stranu hrudníku. Vzadu se totiž všechna žebra pojí prostřednictvím skloubení s příslušnými hrudními obratli.

Z hlediska klinických projevů, nás nejčastěji zajímá prvních 7 párů, která se pojí vepředu přímo na hrudní kost. Další 3 páry jsou pak prostřednictvím chrupavky napojeny vpředu na žebra předešlá. Poslední a celkově kratší dva páry, jak jejich název napovídá (tzv. “ volná žebra”), končí volně ve svalovině břišní stěny.

Do ordinace se nám často dostávají klienti s hromádkou negativních nálezů od celé škály lékařů (vždy je vhodné vyloučit minimálně postižení plic a srdce).
Blokáda žebra totiž poměrně s přehledem zvládá imitovat například srdeční infarkt a další. Mezi typické příznaky patří nejčastěji ostrá (pichlavá či pálivá) bolest mezi lopatkami, pod lopatkou či na přední straně hrudníku, typicky se zhoršující při nádechu. Stejně tak se bolest může manifestovat v průběhu samotného žebra, zepředu dozadu (nebo naopak).

A příčina?
Někdo takovýto typ blokády nezažije celý život a naopak pro spoustu z nás je to prakticky denní chleba.
Mezi nejrizikovější faktory vzniku takové blokády, patří nedostatečná či chybná stabilizace lopatek, s kterou ruku v ruce jdou různé svalové dysbalance (především změny v napětí svalů apod.). Na takovémto “terénu” pak stačí delší setrvání ve statické poloze (sezení ve škole, v autě, nevhodná poloha u čtení knihy - typicky v leže na boku s hlavou opřenou o ruku a další) nebo prudký nevhodný pohyb (např. zvednutí těžké nákupní tašky) a blokáda je na světě.

Při takto vzniklé akutní blokádě je základem úspěchu vyhledat fyzioterapeuta, který provede vhodné ošetření kloubní blokády a přilehlých tkání, rozklíčuje konkrétní příčinu jejího vzniku a zainstruuje klienta do vhodného cvičení na doma, které má za cíl příčinu eliminovat.